O firmě

AEROMEDIA, a.s. vznikla v roce 1997 jako mediální společnost s podnikatelskými aktivitami ve vydavatelské, nakladatelské a obchodní činnosti z oblasti letectví, vojenství a modelářství. AEROMEDIA, a.s. je aktivním členem Asociace leteckých výrobců ČRAsociace leteckých provozovatelů ČR.

Klíčovým posláním společnosti je zajištění kontinuity vydávání časopisu Letectví+kosmonautika, který je vzhledem k devadesátileté tradici (první číslo časopisu Letectví vyšlo 20. ledna 1921), vysoké obsahové a polygrafické úrovni oprávněně považován za nedílnou součást česko - slovenského kulturního dědictví.

Krédem společnosti je ve shodě s tradičním posláním časopisu L+K poskytovat svým čtenářům široké spektrum informací a služeb vztahujícím se k letectví a létání doma i ve světě. Za neméně důležité považujeme poskytovat českým a slovenským podnikatelským subjektům, působícím v oblasti leteckého průmyslu a souvisejících oborů mediální podporu a informační servis k prezentaci jejich výrobků a služeb v zahraničí.

V současné době vydává měsíčník Letectví+kosmonautika v nákladu 16 000 kusů, který je nejčtenějším leteckým časopisem v České i Slovenské republice.
Pro příznivce sportovního létání pak také specializovaný dvouměsíčník AeroHobby v nákladu 6000 kusů, jehož součástí je i příloha AeroSport z dílny Aeroklubu České republiky.
Dalším časopisem je měsíčník ATM v nákladu 16 000 kusů, zaměřený na oblast vojenství, zejména pozemních a námořních sil.
Své vedoucí postavení na trhu periodických tiskovin s uvedeným zaměřením podtrhuje i měsíčník Modelář (14 000 kusů) věnující se zejména plastikovým modelům.
Nejmladším titulem z produkce společnosti je Hobby Historie, vycházející v nákladu 6500 kusů. Časopis je zaměřen na osobnosti, letectví a vojenskou techniku 20. století.

Všechny tituly jsou distribuované jak v České republice, tak Slovenské republice. Již několik let je jedním z hlavních mediálních partnerů Dnů NATO v Ostravě, CIAF, Aviatické pouti a Memorial Air Show a dalších prestižních akcí konaných doma i v zahraničí.